KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme“); gelinikon.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Barbaros Mah. Mithatpaşa Cad. Deniz Apt. 250/2 Konak/İZMİR adresinde bulunan Gelin İkon (“Gelin İkon”)ile; gelinikon.com ve mobil uygulamasını (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek kullanan/teklif alan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan kullanan/teklif alan (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın Gelin İkon’nin sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Gelin İkon ve Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

gelinikon.com web sitesini kullanarak aşağıdaki gelinikon.com ve beraber çalıştığı şirketlerin kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

2. TANIMLAR

Kullanıcı: gelinikon.com adlı internet sitesini gezen, faydalanan kişileri ifade eder.
Reklam Veren: Firma Tanıtım Sayfası ve bannerı yayınlanan firmaları ifade eder.
Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Kullanıcı’ların Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Gelin İkon tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Gelin İkon’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden https://www.gelinikon.com/cerez-aydinlatma-metni/ linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
İlan: gelinikon.com web sitesi içerisinde firmayı tanıtan sayfayı ve bannerı ifade eder.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler, fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen Reklam Veren sorumluluğundadır. Her Reklam Veren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ve orijinalliğini baştan kabul eder.
3.2. Kullanıcılar, Reklam Veren ilanlarından fiyat teklifi almak için form doldurmakta olup söz konusu formu doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde kullanıcı bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
3.3. Firma tanıtım sayfalarında yer alan Bilgi İstek Formları otomatik olarak Reklam Veren firmanın aktif mail adresine yönlendirilir. gelinikon.com kullanıcı ve Reklam Veren arasında sadece adı geçen reklamı yayınlayarak aracıdır. İstenen ve gönderilen teklifler, verilen taahhüdler, yapılan sözleşmelerde gelinikon.com’un bir hükmü yoktur.
3.4. gelinikon.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme e-mail gönderme hakkına sahiptir.
3.5. gelinikon.com içeriğinde bulunan yazılar kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. gelinikon.com konuk yazarları verdikleri bilgilerden sorumludur ve gelinikon.com yayıncı olarak verilen bilgiyi aynen yayınlamakla yükümlüdür.
3.6. gelinikon.com web sitesini kullanırken doğan hatalar fonksiyonel bozuklulardan dolayı gelinikon.com sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. gelinikon.com serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir. gelinikon.com sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede kullanılan içerik ve fotoğraflar gelinikon.com izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz. gelinikon.com fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. gelinikon.com sitede bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
3.7. gelinikon.com servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında gelinikon.com sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.
3.8. gelinikon.com servislerinden kullanıcı olarak faydalandığınızda ve/veya gelinikon.com’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden Reklam Verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve gelinikon.com’un hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden direkt çıkabilirsiniz.
3.9. gelinikon.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
3.10. Fiyat teklifi formunu dolduran kullanıcılar, fiyat teklifi istedikleri Reklam Veren ile iletişim bilgilerinin paylaşılmasını kabul ederler.
3.11. gelinikon.com Müşteri Hizmetleri, kullanıcı ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak gelinikon.com servislerini aktarabilir ve/veya Reklam Verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
3.12. gelinikon.com içerisinde yer alan ‘İlan’ içeriklerinin tamamı Reklam Verenler tarafından sağlanır. Bu içeriklerden doğacak tüm cezai ve hukuki yaptırımların sorumluluğu Reklam Verenlere aittir.
3.13. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
· Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
· Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
· Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı girişleri oluşturulması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
· Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
· Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
· Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
· Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Gelin İkon’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
3.14. Kullanıcı’nın Platform’u 3.13. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Gelin İkon Kullanıcı’nın Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda Gelin İkon 3.13. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.13. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform’da yayınlanmayacaktır. Kullanıcı nihai kararın münhasıran Gelin İkon’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.15. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Gelin İkon’a maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.
3.16. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Gelin İkon’nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4. GİZLİLİK

4.1. Gelin İkon, Kullanıcı’nın Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gelin İkon, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel veriler https://www.gelinikon.com/kullanici-sozlesmesi/kvkk/ linkinde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
4.2. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@gelinikon.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.
4.3. Kullanıcı tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Gelin İkon ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
4.4. Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Gelin İkon tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Gelin İkon söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“Gelin İkon” markası ve logosu, “Gelin İkon” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Gelin İkon tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, Gelin İkon’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Gelin İkon’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya Gelin İkon’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Gelin İkon’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Gelin İkon, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Gelin İkon’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Gelin İkon’un işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Gelin İkon ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Gelin İkon’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Gelin İkon’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Tüketici Hakem Heyetleri ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
8.3. Bildirim; Gelin İkon, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın form oluştururken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
8.4. Kullanıcı Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
8.5. Kullanıcı Sözleşmesi’nin Devri; Kullanıcı, Gelin İkon’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
8.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Kullanıcı Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.